Norra Bantorgets Intresseförening

Drottninggatan 71b, N/A

Öppettider 00:00 - 23:59

Slide arrow left

Meny

OM OSS


Norra Bantorget Intresseförening är bildad av ett 15-tal fastighetsägare, företag och organisationer runt torget.

• Ändamålet med föreningen är att samordna arbetet med att utveckla och aktivera området runt Norra Bantorget. Föreningen skall bidra till en hållbar stadsutveckling av området och det offentliga rummet på platsen. Syftet är att öka områdets attraktionskraft för kommersiella och ideella aktörer såväl som för boende och besökare.

• Föreningen ska bedriva verksamhet och ansvara för en aktivering av Norra Bantorget med kulturarrangemang, events av olika slag och wellnessaktiviteter. Föreningen skall även vara ett gemensamt språkrör och en samarbetspartner gentemot Stockholm stad och olika myndigheter i frågor som trafikplanering, belysning, städning, säkerhet, ordning, underhåll och skötsel av platsen.